Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı

28
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı

28.1
Genel amaçlı makinelerin imalatı
28.2
Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı
28.3
Tarım ve ormancılık makineleri imalatı
28.4
Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı
28.5
Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı