Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı (30.10 ve 30.30 hariç)

Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı (30.10 ve 30.30 hariç)

30
Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı (30.10 ve 30.30 hariç)

Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı (30.10 ve 30.30 Hariç)

30.2
Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
30.4
Askeri savaş araçlarının imalatı
30.9
Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı